Kripto Para Yasa Tasarısı Çalıştay Raporu Yayınlandı! Neler Var?

Kripto Para Yasa Tasarısı Platformu, 11 Şubat 2022’de Ankara’da düzenlenen Kripto Para Kanun Tasarısı Çalıştayı sırasında yapılan araştırmaya dayanarak bir rapor hazırladı. Kriptovarlkyasasi.org üzerinden yayınlanan 54 sayfalık makale, Blockchain teknolojisi ve kripto paralarla ilgili bilgiler sunmasının yanında bu alanın nasıl düzenlenebileceğine dair önerilerde bulunuyor.  bugün yayınlanan çalıştay raporunun ayrıntılarını aktarıyoruz…

Kripto Para Yasa Tasarısı Çalıştay Raporu neler içeriyor?

Tasarı Bitcoin, Blockchain teknolojisi, kripto para, token, özel anahtar (private key) ve genel anahtar (public key) kavramları üzerine. Çalışma ayrıca kripto para birimlerinin temel özelliklerine değiniyor. Raporun sonuç bölümü aşağıdaki önerileri içeriyor:

 1. Kripto paralar konu edilen tüm kavramların tanımı net bir şekilde yapılmalıdır.
 2. Kripto para alım-satım platformlarının lisanslamaya tabi tutulmasının olması gereken bir düzenleme
  olduğu ancak bu lisanslama sürecinde yatırımcının mağdur edilmemesi ve kripto para alım-satımı yapan
  kullanıcılara söz konusu teknolojinin yurt içinde kullanımını anlamsızlaştıracak bir kısıtlama getirilmemesi
  gerekmektedir.
 3. Yalnızca SPK tarafından izin verilen kuruluşlar nezdinde kripto para alım-satımı yapılması düzenlemesinin,
  bunlar dışında hiçbir kripto para borsasına alım-satım yapılamayacağı sonucunu doğurması sebebiyle bu
  düzenlemenin düzeltilmelidir.
 4. Kripto paraların olası mevzuatta öngörülen cüzdanlar dışına çıkarılamaması hükmü, mülkiyet hakkının ihlali teşkil etmesi sebebiyle Anayasa’ya aykırı olduğundan kaldırılmalıdır. Kişi – kripto varlık cinsinden – mal varlığı üzerinde, hukuka aykırı olmamak kaydıyla, dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Bu özgürlük varlıklarını kendi elinde tutma (soğuk cüzdan) veya dilediği borç ilişkisine konu etme hakkını da kapsar. Ayrıca “kapalı devre” bir dolaşım sisteminin, yatırımcıları yurt dışındaki borsalara iteceği ve düzenlemenin amacı ile bağdaşmamasına neden olacağı unutulmamalıdır.
 5. SPK’ya mülkiyet hakkını kısıtlayıcı nitelikte, sınırsız yetki verilmemelidir. Belirsiz şekilde, hangi kripto varlığının listeleneceğine veya kişilerin varlıkları üzerindeki tasarruflara SPK ölçüsüzce müdahale etmemelidir. Yasa ile SPK’nın müdahale alanları çerçevelenmelidir.
 6. Yurt dışı cüzdanların kontrol edilmesi ihtimali Türkiye’de ikamet eden kripto yatırımcılarının yurt dışındaki herhangi bir projeye katılımının engellenmesi sonucunu doğuracağından birçok yatırımcıyı mağdur edeceğinden bu şekildeki düzenlemelerin mevzu bahis konusu dahi yapılmaması gerekir.
 7. Geçici maddeyle sadece izinli kuruluşlara izin verilmesi durumunda, “kapalı devre piyasa” oluşturması ve izin aşamasında ikincil düzenlemeleri beklemek zorunda kalan şirketler açısından haksız rekabet sonucunu doğurması sebebiyle bu maddede hakkaniyetli düzenleme yapılması gerekmektedir.
 8. Merkez Bankası’nın 16 Nisan 2021 tarihinde yayımladığı Ödemelerde Kripto Paraların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliğin hem ekonomik gelişmenin önüne geçilmesine hem de mevcut düzenlemelere ve Anayasa’ya aykırı olması nedeni ile bu yasaklayıcı yaklaşım yerine Avrupa Birliği MiCA düzenlemesi gereği kripto ödemeleri için elektronik para lisansı sisteminin getirilmesi gerekmektedir.
 9. Türkiye’de yerleşik kripto borsalarının global kripto borsalarıyla rekabet edebilmesi için Türkiye’de yerleşik olmayan kullanıcıların da platformlara kabul edilmesinin yolu açılmalıdır.
 10. Düzenlenmesi öngörülen yasanın diğer mevzuat ve Anayasa Mahkemesi kararları ile uyumlu hale getirilerek çıkarılması gerekmektedir.
 11. Kripto varlık yasa düzenlemelerinde Kripto Varlık Yasa Tasarısı Platformu’ndan da uzman kişilerin görüşlerinin alınması ve ortak akılla yasanın vücut bulması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir